Sử dụng Facebook Spy App để theo dõi trẻ em của bạn và những người thân


Facebook Spy Apps are the perfect tools for anyone looking to find out what their children or loved ones are thực sự làm khi ngày sau khi ngày. Trong khi một số người có thể lo lắng về ý tưởng của "rình mò" về một người thân yêu, sự tồn tại của Cài đặt bảo mật đã làm cho các ứng dụng như Facebook Spy một điều cần thiết. Cụ thể, đây là ba lý do để xem xét việc sử dụng Apps Spy Facebook để bí mật ghi lại và theo dõi hoạt động trên các trang web phổ biến:

Use Facebook Spy App to Monitor Your Children and Loved Ones

1.      Động vật săn mồi và kẻ bắt nạt Hate Facebook Spy Apps

Bất chấp cảnh báo của bạn, trẻ em của bạn có thể là những người nhắn tin tức thời họ chưa bao giờ gặp bao gồm cả trực tuyến tiềm năng bắt nạt hoặc động vật săn mồi. Để bảo vệ chống lại thực tế này có thể, Facebook Spy Phần mềm is designed to help parents identify potential threats using advanced surveillance features that intercept communications.  More advanced Facebook Spy Apps will record all incoming and outgoing Instant Messages for parents to review at their convenience.  With this powerful tool and vigilance on your part, bạn có thể xác định các mối đe dọa tiềm năng và hành động thích hợp khi cần thiết.

2.      Facebook Apps Spy Khám phá ảnh hưởng mạng xã hội của trẻ em

Mạng xã hội trẻ em của bạn trên Facebook đóng một yếu tố lớn hơn trong việc xác định hành vi của con quý vị hơn bạn nghĩ. Đáng buồn thay, your child might try to obscure their true list of friends by manipulating the privacy settings to hide them from you.  This is why Facebook Spy Phần mềm is a useful tool because it can penetrate beyond what your children want to show you and reveal their true list of contacts—including hidden ones that you may have never seen before!

3.      Facebook Spy Apps Mở khóa bí mật khác Hãy thử để ẩn

It’s not just children who spend hours upon hours chatting with friends and reviewing posts on Facebook each day—significant others may be spending large portions of their time online too.  Facebook Spy Phần mềm secretly monitors all activities on Facebook so you can finally uncover what your loved one is up to each night without their knowledge.  But even the most powerful Facebook Spy Apps are unable to track and record all computer activities and that is why you need:

PC Monitoring Phần mềm

Although Facebook Spy Phần mềm is a powerful surveillance tool for secretly monitoring someone’s activities on Facebook, những gì sẽ xảy ra nếu một người nào đó quyết định để thực hiện cuộc gọi VoIP qua Skype?Làm thế nào để bạn biết những ứng dụng mà họ đã được sử dụng hoặc các trang web họ đã truy cập?Nếu không có thông tin quan trọng này, bạn thực sự có thể không hoàn toàn bảo vệ trẻ em của bạn hoặc nhận được câu trả lời mà bạn muốn và xứng đáng.

Vì thế thay vì cài đặt nền tảng cụ thể Facebook Spy Apps, tìm kiếm Phần mềm máy tính giám sát với những công cụ giám sát cốt lõi:

  • MSN, Skype và Yahoo chưa ghi
  • Facebook Spy Phần mềm
  • MSN Messenger Spy
  • Screen Shots tự động
  • Yahoo Messenger Spy
  • Từ xa Microphone kích hoạt

Jane Andrew là tác giả của Yahoo gián điệp và MSN Spy. Cô cung cấp lời khuyên, tricks and news about computer and internet security. You can also follow her on Twitter @mobistealth to get the latest tips about computer technology.

Đến cụm từ tìm kiếm:

Hãy hòa đồng, Chia sẻ!
  • Tweet
About Shigeesh

Facebook: Shigeesh Thamalassery
Google Plus: Shigeesh Thamalassery
More Information : Giới

Nói chuyện Tâm

*