Πώς να χρησιμοποιήσει ρωμαϊκό αριθμό στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας

Ρωμαϊκή αριθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον υπολογιστή για διάφορους σκοπούς, whether in the outlines, τηλεειδοποίησης ή απλώς αποτελεσματικό. You can type the Roman numeral directly as you would any other Word, or you can use online resources for converting Arabic numerals into Roman numerals for you. It is also possible to use a Unicode character to a Roman numeral. Επιπλέον,, when using text like Microsoft Word processing software, there are a few ways to use Roman numerals.http://jesus888.com/roman.gif
Numerals can be directly converted to Roman numerals and manually typed in uppercase. Each Roman numeral is equivalent to an Arab number: M is 1000, D is 500, C is 100, L is 50, X 10, V is 5 and I 1. If a lesser figure is written before a higher number, subtract the lower figure. Για παράδειγμα, typeIV” να “4.” You can also use a converter online

Roman numerals can also be typed using 2160 217F Unicode characters. To insert a Unicode Roman numeral in a Microsoft Word 2007 document, type the applicable Unicode character and press Alt + X. Για παράδειγμα, to insert the character for the Roman numeralI”, type “2160″ and then press Alt + X. A list of characters Unicode for Roman numerals is linked below

Roman numerals are particularly useful for lists or outlines in word processors. To use Roman numerals in Microsoft Word 2007, go to theParagraphgroup under the “Αρχική Σελίδα” απώλεια. Click the drop-down arrow on theNumbering Librarybutton to create a list with Roman numerals. Click the drop-down arrow on theMultilevel Listbutton to create an outline with Roman numerals. Alternately, Word will AutoFormat a list or outline typed manually with Roman numerals.
http://www.enchantedlearning.com/matching/romannumerals/tiny.GIF http://www.theinternetpatrol.com/ipad-keyboard-symbol-set-3-20100721-234229.jpg
Roman numerals are also useful for pagination in word processors, such as for introductions or tables of content. To use Roman numerals for page numbers, go to theHeaders and Footersgroup under theInsert” tab. Under thePage Number” κουμπί, choose placement for the page number and then scroll down to choose one of the Roman numerals options. To have use both Arabic and Roman numerals for two groups of pages in one document, add a section break between the two groups by clicking on theBreaksbutton in thePage Setupgroup of theInsert” tab. You can then repeat the aboveHeaders and Footersstep for both groups of pages, using Arabic or Roman numerals as desired.

Σχετικά Άρθρα:

Δημοσίευση Υποσέλιδο δημιουργείται αυτόματα από Προσθήκη Δημοσίευση Υποσέλιδο Plugin για wordpress.


0

Αφήστε ένα σχόλιο

Προηγούμενη θέση: Apple iphone 4s Top Highlights And Features